Monday, November 16, 2009

Sunday, November 1, 2009

The Cars: Motorama


"Motorama 1957" is shown on Flo's plate. That explains Flo's prototype look.
According Wikipedia, there were no Motorama @ 1957 :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorama

The Cars: Easter egg...


birds in the cars movie ?!? :)

Monday, October 26, 2009

Photonhost.com log...

Oct 26 11:50:45 xeon2 smartd[3133]: Device: /dev/sdb, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Oct 26 12:20:44 xeon2 smartd[3133]: Device: /dev/sdb, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Oct 26 12:50:44 xeon2 smartd[3133]: Device: /dev/sdb, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Oct 26 13:20:44 xeon2 smartd[3133]: Device: /dev/sdb, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Oct 26 13:50:44 xeon2 smartd[3133]: Device: /dev/sdb, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Oct 26 13:59:17 xeon2 last message repeated 5 times
Oct 26 13:59:17 xeon2 last message repeated 2 times
Oct 26 13:59:18 xeon2 last message repeated 14 times

Wednesday, August 26, 2009

Thursday, June 25, 2009

Thursday, May 7, 2009

Friday, March 6, 2009

БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ

Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!

Че всяка вечер теменужена
ти виждаш бедните деца
и обидата незаслужена
по изнурените лица.

Съдбата рано ги излъгала,
живота сграбчил ги отвред
и ето ги: стоят на ъгъла,
с прихлупен до очи каскет.

Какво им даваш от разкоша си
ти - толкоз щедър към едни,
а към бездомните Гаврошовци
жесток от ранни младини?

Пред твоите витрини блескави
накуп застават често те
и колко скръб в очите трескави,
и колко мъка се чете!

Но тръгват си те пак одрипани,
с въздишки плахи на уста,
а тез витрини са обсипани
с безброй жадувани неща...

Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!

Tuesday, January 27, 2009

Karl Marks quote

"Owners of capital will stimulate the working class to buy more and more of expensive goods, houses and technology, pushing them to take more and more expensive credits, until their debt becomes unbearable. The unpaid debt will lead to bankruptcy of banks, which will have to be nationalized, and the State will have to take the road which will eventually lead to communism."

(Das Kapital, 1867)