Wednesday, November 16, 2011

КИНО

КИНО
Никола Вапцаров


Отвънка беше шум
и светеха реклами.
В афиша
пишеше:
"Една човешка драма."
Отвънка беше шум
и конника на Крум
се потеше
от стискане
в дланта ми.

И стана тъмно.
В белия квадрат
лъва на "Метро"
сънно се прозина.
И изведнъж – шосе,
след туй гора
и в дъното небе –
просторно, синьо.

И на шосето,
точно на завой,
се срещат две луксозни лимузини.
Това е нашия герой
и нашта героиня.

След удара
излиза джентълмен
и взема във ръцете си чилични
като перце примрялото момиче.

Отваря си очите –
те горят,
премрежват се
и гледат небосвода,
Да видиш ти какво момиче, брат –
като жребица от разплодник!...

В дърветата –
разбира се, славей.
Ръми над тях спокойно синината.
Примамлива и мека зеленей
оттатък шанците
тревата.

Един размазан Джон
целува страстно Грета.
По устните му –
сладостна лига...
        Стига!

Къде е тъка нашата съдба?
Къде е драмата?
Къде съм аз? Кажете!
В гърдите ни опрян е за стрелба
на времето барутно пистолета.

Та можем ли да любим
и скърбим
с наивната ви лековерност?
Гърдите ни са пълни с дим,
а дробовете ни – с каверни.

Така ли срещаме на път
любимите си
с лимузини? –
Изгрява любовта ни
в труд –
сред дим,
сред сажди
и машини.

И после... Сивия живот,
борба за хлеб,
мечти неясни;
и вечер – тесното легло,
в което неусетно гаснем...

Това е то.
Това е драмата.
Станалото –
е измама.

Tuesday, September 27, 2011

Wednesday, September 21, 2011

Tuesday, July 19, 2011

Wednesday, May 25, 2011

Червените ескадрони

В утрото на светла eра, с факела на нова вера,
идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел,
а над тях, кат хищни птици, кат настръхнали орлици,
спускат се и разпиляват гръм шрапнел подир шрапнел.

Кон изправя се, изцвили и отронил сетни сили,
грохне мъртъв на земята някой воин поразен.
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.

И развели буйни гриви, над пожънатите ниви,
като вихър отминават ескадрон след ескадрон.
Под копитата извива прах на облачета сиви
и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт.

Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити
и вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд;
сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна –
кратка схватка и наново ескадроните летят...

Ах, летете, ескадрони! В устрема ви милиони
погледи са приковани със надежда и любов.
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда
на световната неправда, на сподавения стон
и човекът да намери зад открехнатите двери
мъртви старите химери на бездушния закон.

Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи,
вий – развихрени предтечи на безоблачните дни!
С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
на възбунените роби, на червените вълни!

И когато сетний камък на обгьрнатия в пламък
и разруха древен замък се отрони в пепелта,
вий слезнете от конете и земята целунете –
възцарете вечна обич, вечна правда на света.

Tuesday, May 24, 2011

Химн на Св.св. Кирил и Методий

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй Солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвиги безчет...

Да, родината години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на Отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянский мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на Българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нек` името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек` се помни
в Славянството во век веков!

-- Стоян Михайловски, 1892 г.

Dynamic columns as a bridge between SQL and NoSQL

http://monty-says.blogspot.com/2011/05/dynamic-columns-as-bridge-between-sql.html

Friday, April 29, 2011

Dear Nikolay Mihaylov,

Thank you for your gift of $10.00 on Apr 29, 2011 9:22 AM.

Thank you again for your support. An official tax receipt will follow by email.

Fund: Japan Earthquake/Asia-Pacific Tsunami 2011
Canadian Red Cross
Charity Registration Number: 119219814RR0001
http://www.redcross.ca

Friday, April 15, 2011

Dear Nikolay Mihaylov,

Thank you for your gift of $10.00 on Apr 15, 2011 12:58 PM.

Thank you again for your support. An official tax receipt will follow by email.

Fund: Japan Earthquake/Asia-Pacific Tsunami 2011
Canadian Red Cross
Charity Registration Number: 119219814RR0001
http://www.redcross.ca

Thursday, April 14, 2011

Sunday, April 3, 2011

Amazon EC2 Bill :)

Greetings from Amazon Web Services,

This e-mail confirms that your latest billing statement is available on the AWS web site. Your account will be charged the following:

Total: $0.01

Please see the Account Activity area of the AWS web site for detailed account information:

[link_here]

Thank you for using Amazon Web Services.

Sincerely,

Amazon Web Services

Friday, April 1, 2011

Тоталитаристично...Кои са тези на портрета?
Да са братя - не са,
а все заедно ги рисуват?

Туй е Ленин, сине, туй е Сталин.
И тъй както аз съм ти баща,
те бащи са на народа!

Thursday, March 24, 2011

Dear Nikolay Mihaylov,

Thank you for your recent contribution of $20.00.

Your electronic tax receipt is attached to this email. It has been created as a PDF (portable document format) document, and can be read using Adobe Acrobat Reader. If you do not have Adobe Acrobat Reader, it is available free of charge from http://www.adobe.com.

Please retain this tax receipt for your records.

Thanks again for your support.

----------------------------------------
Transaction Date & Time: Mar 24, 2011 6:07 AM
----------------------------------------

Below are the details of the Donation:
Fund: Japan Earthquake/Asia-Pacific Tsunami 2011
$20.00

Wednesday, March 16, 2011

Japan Earthquake/Asia-Pacific Tsunami 2011

Dear Nikolay Mihaylov,

Thank you for your gift of $10.00 on Mar 16, 2011 4:36 PM.

Thank you again for your support. An official tax receipt will follow by email.

Fund: Japan Earthquake/Asia-Pacific Tsunami 2011
Canadian Red Cross
Charity Registration Number: 119219814RR0001
http://www.redcross.ca

Thursday, March 10, 2011

Growing software RAID5 array on Linux and resizing ext3 filesystem

Нова статия за Linux системна администрация:
Growing software RAID5 array on Linux and resizing ext3 filesystem
http://nmmm.nu/raid.htm

Saturday, February 12, 2011

Menger sponge have zero volume

Menger sponge can be seen here:
http://www.flickr.com/photos/nmmmnu/5438571561/
Basically it is cube with holes. Each level have more and more holes.
The surface obvious is infinite.
The volume calculation is as follows and for infinite iterations, volume is zero.

Thursday, February 10, 2011

Koch Snowflake has infinite perimeter

Koch Snowflake (first six iterations):

Koch Snowflake has infinite perimeter

However, the area of Koch Snowflake is "finite" - 0.6928 sqm

Tuesday, February 1, 2011

MariaDB -- drop in replacement of MySQL - Video


MariaDB -- drop in replacement of MySQL
Nikolay Mihaylov
Openfest 20.NOV.2010