Thursday, May 22, 2008

ПИБ

Уважаеми клиенти,

От 07.05.2008 г. Първа Инвестиционна Банка АД въведе в експлоатация нов софтуер.

Когато захранвате сметките си при нас, лично (на място) в клон на ПИБ АД, чрез вноска на каса или вътрешнобанков превод, ние не можем да видим наредителя и основанието за захранването.

За да бъдат отразени своевременно Вашите преводи или вноски, временно се налага да ни уведомявате за тях по следните начини:

- изпращане на сканирано платежно нареждане или вносна бележка на адреси: xxxxxx@xxxxxx.com;

- изпращане на платежно нареждане или вносна бележка на факс с номер: 02 xxx xx xx.

Благодарим ви за разбирането! Имаме уверенията на ПИБ АД, че проблемът ще бъде отстранен скоро.

Wednesday, May 7, 2008

Another OGame log :)

On 05-07 01:34:42 the following fleets met in battle::
 

 

Attacker chipmonk ([2:101:13])
Weapons: 50% Shields: 50% Armour: 50%

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy.
Total 2 4 4 9 15 1
Weapons 8 8 75 225 600 2
Shields 15 38 15 38 75 15
Armour 600 1.800 600 1.500 4.050 2.400

 

Defender nmmm ([2:101:11])
Weapons: 60% Shields: 60% Armour: 70%

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy. Esp.Probe R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 12 3 16 10 7 1 4 45 15 5 3 1 1
Weapons 8 8 80 240 640 2 0 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 40 16 40 80 16 0 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 680 2.040 680 1.700 4.590 2.720 170 340 340 1.360 5.950 3.400 17.000


 

The attacking fleet fires 44 times with a total firepower of 15.057 at the defender. The defending shields absorb 985 damage
In total, the defending fleet fires 123 times with a total firepower of 23.723 at the attacker. The attackers shields absorb 1.657 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy.
Total 1 3 3 4 15 1
Weapons 8 8 75 225 600 2
Shields 15 38 15 38 75 15
Armour 600 1.800 600 1.500 4.050 2.400

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy. Esp.Probe R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 10 3 15 10 7 1 4 38 10 5 3 1 1
Weapons 8 8 80 240 640 2 0 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 40 16 40 80 16 0 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 680 2.040 680 1.700 4.590 2.720 170 340 340 1.360 5.950 3.400 17.000


 

The attacking fleet fires 47 times with a total firepower of 22.154 at the defender. The defending shields absorb 1.326 damage
In total, the defending fleet fires 110 times with a total firepower of 23.211 at the attacker. The attackers shields absorb 1.339 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type L.Cargo H.Fighter Cruiser
Total 2 2 11
Weapons 8 225 600
Shields 38 38 75
Armour 1.800 1.500 4.050

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy. Esp.Probe R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 7 3 10 9 7 1 2 26 8 4 3 1 1
Weapons 8 8 80 240 640 2 0 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 40 16 40 80 16 0 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 680 2.040 680 1.700 4.590 2.720 170 340 340 1.360 5.950 3.400 17.000


 

The attacking fleet fires 31 times with a total firepower of 16.289 at the defender. The defending shields absorb 1.295 damage
In total, the defending fleet fires 82 times with a total firepower of 19.011 at the attacker. The attackers shields absorb 977 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type L.Cargo Cruiser
Total 1 4
Weapons 8 600
Shields 38 75
Armour 1.800 4.050

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy. Esp.Probe R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 4 3 9 8 7 1 1 17 6 4 3 1 1
Weapons 8 8 80 240 640 2 0 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 40 16 40 80 16 0 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 680 2.040 680 1.700 4.590 2.720 170 340 340 1.360 5.950 3.400 17.000


 

The attacking fleet fires 9 times with a total firepower of 4.807 at the defender. The defending shields absorb 495 damage
In total, the defending fleet fires 65 times with a total firepower of 17.195 at the attacker. The attackers shields absorb 338 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])
destroyed


 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Esp.Probe R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 4 3 8 8 7 1 14 6 4 3 1 1
Weapons 8 8 80 240 640 0 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 40 16 40 80 0 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 680 2.040 680 1.700 4.590 170 340 340 1.360 5.950 3.400 17.000

The defender has won the battle!
 


The attacker lost a total of 583.000 units.
The defender lost a total of 191.000 units.
At these space coordinates now float 139.800 metal and 66.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 2 %
22 Rocket Launcher, 7 Light Laser, 1 Heavy Laser could be repaired.
 

OGame log :)

On 05-05 22:52:01 the following fleets met in battle::
 

 

Attacker chipmonk ([2:101:13])
Weapons: 50% Shields: 50% Armour: 40%

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 10 5 12 11 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])
Weapons: 60% Shields: 60% Armour: 60%

Type L.Fighter Recy. Esp.Probe Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 1 1 4 5 45 15 5 1 1 1
Weapons 80 2 0 2 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 16 0 2 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 640 2.560 160 320 320 320 1.280 5.600 3.200 16.000


 

The attacking fleet fires 71 times with a total firepower of 20.533 at the defender. The defending shields absorb 1.937 damage
In total, the defending fleet fires 79 times with a total firepower of 12.008 at the attacker. The attackers shields absorb 1.314 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 7 5 9 10 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type Recy. Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 1 4 31 4 5 1 1 1
Weapons 2 2 128 160 400 1.760 2 2
Shields 16 2 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 2.560 320 320 320 1.280 5.600 3.200 16.000


 

The attacking fleet fires 71 times with a total firepower of 26.634 at the defender. The defending shields absorb 3.193 damage
In total, the defending fleet fires 48 times with a total firepower of 8.375 at the attacker. The attackers shields absorb 1.092 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 5 5 6 10 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 3 6 3 3 1 1 1
Weapons 2 128 160 400 1.760 2 2
Shields 2 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 320 320 320 1.280 5.600 3.200 16.000


 

The attacking fleet fires 46 times with a total firepower of 13.802 at the defender. The defending shields absorb 2.323 damage
In total, the defending fleet fires 18 times with a total firepower of 4.213 at the attacker. The attackers shields absorb 424 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 4 4 4 9 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss S.Dome L.Dome
Total 3 1 2 1 1 1
Weapons 128 160 400 1.760 2 2
Shields 32 40 160 320 3.200 16.000
Armour 320 320 1.280 5.600 3.200 16.000


 

The attacking fleet fires 42 times with a total firepower of 14.981 at the defender. The defending shields absorb 2.450 damage
In total, the defending fleet fires 9 times with a total firepower of 3.106 at the attacker. The attackers shields absorb 184 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 2 4 4 9 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type H.Laser S.Dome L.Dome
Total 2 1 1
Weapons 400 2 2
Shields 160 3.200 16.000
Armour 1.280 3.200 16.000


 

The attacking fleet fires 31 times with a total firepower of 9.567 at the defender. The defending shields absorb 5.586 damage
In total, the defending fleet fires 4 times with a total firepower of 802 at the attacker. The attackers shields absorb 78 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 2 4 4 9 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type S.Dome L.Dome
Total 1 1
Weapons 2 2
Shields 3.200 16.000
Armour 3.200 16.000


 

The attacking fleet fires 31 times with a total firepower of 9.567 at the defender. The defending shields absorb 6.791 damage
In total, the defending fleet fires 2 times with a total firepower of 2 at the attacker. The attackers shields absorb 2 damage


 

Attacker chipmonk ([2:101:13])

Type S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser
Total 2 4 4 9 12
Weapons 8 8 75 225 600
Shields 15 38 15 38 75
Armour 560 1.680 560 1.400 3.780

 

Defender nmmm ([2:101:11])

Type L.Dome
Total 1
Weapons 2
Shields 16.000
Armour 16.000

The battle ended in a draw, both fleets withdraw to their home planets.
 


The attacker lost a total of 96.000 units.
The defender lost a total of 249.000 units.
At these space coordinates now float 21.300 metal and 17.700 crystal.
30 Rocket Launcher, 11 Light Laser, 2 Heavy Laser, 1 Gauss Cannon, 1 Small Shield Dome could be repaired.