Friday, February 26, 2010

Календар на Маите на Вашия мобилен телефонСпоред календара на Маите, всеки ден е уникален и действията, задачите, и делата ни траяба да са съобразени с времевите цикли.
Първоначално Маите имат календар от 260 дни в годината. Броенето става с две въртящи се едно от друго зъбчати колела. С течение на времето добавят и трето зъбно колело, с което годината добива 365 дни. Разделението на тези дни е на 18 месеца със съответно 20 дни и един месец "Уайеб" с 5 дни. Всичко заедно дава една "година" от (18 * 20) + (1 * 5) = 365 дни. Четвърт деня, който остава при високосни години се пренебрегва от маите.
За ежедневието това е достатъчно, но не и за писане на история, защото годините се повтарят през 52 години. За да избегнат това, Маите са разделили времето на цикли. Нулевата точка на историческото зъбно колело съответства на 13.Aвгуст.3114 пр.Хр. Това е началото на последния възголям цикъл на времето, който свършва на 21.Декември.2012. Всеки голям цикъл е разделен на по-малки цикли, както се използват столетия, десетилетия и пр. Дадена дата се състои от няколко числа, чието първо число е броя на най-големите цикли от началото на възголемия цикъл (подобно на столетия, но по майската система). Следват по-малките цикли и накрая всичко се отнася към цикъла от 52-те години.

Получете всекидневно тази информация от календара на маите на вашия GSM