Thursday, May 22, 2008

ПИБ

Уважаеми клиенти,

От 07.05.2008 г. Първа Инвестиционна Банка АД въведе в експлоатация нов софтуер.

Когато захранвате сметките си при нас, лично (на място) в клон на ПИБ АД, чрез вноска на каса или вътрешнобанков превод, ние не можем да видим наредителя и основанието за захранването.

За да бъдат отразени своевременно Вашите преводи или вноски, временно се налага да ни уведомявате за тях по следните начини:

- изпращане на сканирано платежно нареждане или вносна бележка на адреси: xxxxxx@xxxxxx.com;

- изпращане на платежно нареждане или вносна бележка на факс с номер: 02 xxx xx xx.

Благодарим ви за разбирането! Имаме уверенията на ПИБ АД, че проблемът ще бъде отстранен скоро.

No comments: