Friday, April 1, 2011

Тоталитаристично...Кои са тези на портрета?
Да са братя - не са,
а все заедно ги рисуват?

Туй е Ленин, сине, туй е Сталин.
И тъй както аз съм ти баща,
те бащи са на народа!

No comments: