Tuesday, October 30, 2007

Руският посланник

Руският посланник в НРБ казал:
"Таз гадина Живков ходи в СССР. Другата гадина Брежнев ще дойде в България"

No comments: