Monday, July 14, 2008

Молба за назначаване на работа:

Дрогарю Директор,
молим да ма преместите пазач на другио склад оти тоа го окрадоа.

No comments: